විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/අප්‍රේල් 25

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අප්‍රේල් 25:

අල් පසීනෝ

  • 1940 - ඇමෙරිකානු ජාතික නළුවෙකු සහ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් වන අල් පසීනෝ (සේයාරුව), උපත.
  • 1859 - සූවස් ඇළ, කැනීම ආරම්භය.

    තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 24 අප්‍රේල් 25 අප්‍රේල් 26