විකිපීඩියා:ඡන්ද විමසීම සාකච්ඡා කිරීම වෙනුවට ගතහැකි ආදේශකයක් නොවේ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Nutshell.png මෙම ලිපියේ අඩංගු කරුණු සැකෙවින්: Some decisions on Wikipedia are not made by popular vote, but rather through discussions to achieve consensus. ඡන්දවිමසීම් වල අරමුණ වියයුත්තේ හුදෙක් සාකච්ඡා සඳහා පහසුකම් සැපයීම පමණි. ඡන්දවිමසීම් ඉතා පරෙස්සමෙන් භාවිතාකල යුතුය.


Notavote.svg