සැකිල්ල:Historical

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

 • To include a shortcut, pass a parameter: {{historical|WP:SHORT}}.
 • To provide a last updated date, use the named parameter "last", i.e. {{historical|last=1 January 2000}}
 • To provide a briefer form of the text, use {{historical|brief=yes}}
 • For a former policy, use {{historical|type=policy}}
 • For a former guideline, use {{historical|type=guideline}}
 • To provide an explanatory comment, use {{historical|comment=explanatory text here}}
 • Pages using this template will be placed into Category:Inactive project pages unless the parameter category=no is given: {{Historical}} (user and user talk pages are not categorized).
 • For related Wikipedia header templates, see Template messages/Wikipedia namespace.
 • Please note that this template is not appropriate for portals, which exist for the purpose of informing readers on a given topic and, as such, can never truly be "inactive".
 • It is also not appropriate for inactive WikiProjects which are dealt with according to the WikiProject Council/Guide; these should be tagged with {{WikiProject status|Defunct}} or {{WikiProject status|Inactive}}.

Adding shortcuts[සංස්කරණය]

 • In addition, a shortcut can be added to this template by using the following syntax:
{{Historical|SHORTCUT}}
 • Up to 5 shortcuts can be added to this template in this fashion:
{{Historical|SHORTCUT1|SHORTCUT2|SHORTCUT3|SHORTCUT4|SHORTCUT5}}

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Historical&oldid=344892" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි