විකිපීඩියා:ආශ්‍රිත කවුලුව/RD ශීර්ෂය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
විකිපීඩියා ආශ්‍රිත කවුලුව
 
කෙටි මග:
WP:RD
WP:RD මෙහි යළියොමු වෙයි. ඔබ සොයනවා ඇත්තේ Wikipedia:ආරාවුල් විසඳීම, Wikipedia:යළියොමුව හෝ Wikipedia:මකාදැමීම් විචාරය විය හැකිය.

විකිපීඩියා ආශ්‍රිත කවුලුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ පුස්තකාල ආශ්‍රිත කවුලුවක් ලෙසින් මය. පරිශිලකයන් ආශ්‍රිත කවුලුව මත ප්‍රශ්න තැන්පත් කොට යන අතර විකිපීඩියා ස්වේච්ඡා දායකයින් විසින් අවශ්‍ය තොරතුරු සොයා දීමට වෙහෙසෙනු ඇත. ප්‍රශ්නයක් ඇසීමට පෙර, ඔබ සොයන පිළිතුර සඳහා කරුණාකර ගවේෂණ කොටුව භාවිතා කෙරුම උත්සාහ කර බලන්න. ඔබ විසින් ආශ්‍රිත කවුලුවෙහි සංරක්ෂණයන් ගවේෂණය කෙරුමද සිදු කල හැක.

ඔනෑම මාතෘකාවක් පිළිබඳ විස්තර අරභයා, ඔබගේ ප්‍රශ්නය සඳහා ප්‍රවර්ගයක් තෝරා ගන්න:

පරිගණනය ආශ්‍රිත කවුලුව

විනෝදාස්වාදය ආශ්‍රිත කවුලුව

මානව ශාස්ත්‍ර ආශ්‍රිත කවුලුව

භාෂාව ආශ්‍රිත කවුලුව

පරිගණක සහ තොරතුරු තාක්‍ෂණය විනෝදාස්වාදය මානව ශාස්ත්‍ර භාෂාව
පරිගණනය, තොරතුරු තාක්‍ෂණය, ඉලෙක්ට්‍රොනික් විද්‍යාව, මෘදුකාංග සහ දෘඪාංග ක්‍රීඩා, ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය, චිත්‍රපට, සංගීතය, විඩියෝ ක්‍රීඩා, සහ රූපවාහිනී වැඩ සටහන් ඉතිහාසය, දේශපාලනය, සාහිත්‍යය, ආගම, දර්ශන විද්‍යාව, නීතිය, මූල්‍යය, ආර්ථික විද්‍යාව, කලාව, සහ සමාජය අක්ෂර වින්‍යාසය, ව්‍යාකරණය, වචන නිරුක්ති ශාස්ත්‍රය, වාග් විද්‍යාව, භාෂාව භාවිතය, සහ පරිවර්තනය ඉල්ලා සිටීම

ගණිතය ආශ්‍රිත කවුලුව

විද්‍යාව ආශ්‍රිත කවුලුව

විවිධ ආශ්‍රිත කවුලුව

ආශ්‍රිත කවුලුව සංරක්ෂණයන්

ගණිතය විද්‍යාව විවිධ සංරක්ෂණ
ගණිතය, ජ්‍යාමිතිය, සම්භාව්‍යතාවය, සහ සංඛ්‍යානය ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, වෛද්‍ය විද්‍යාව, භූ විද්‍යාව, ඉංජිනේරු විද්‍යාව සහ තාක්‍ෂණ විද්‍යාව වෙනත්   ප්‍රවර්ගයන්   කිසිවකට   නොසීහෙන   විෂයයන් පැරණි ප්‍රශ්න දිනපතා සංරක්ෂණය කෙරේ

විකිපීඩියාව භාවිතා කරන අයුරු පිළිබඳ උදවු සඳහා:

උදවු කවුලුව

කෝපි කඩේ

නව දායකයාගේ උදවු පිටුව

උදවු කවුලුව කෝපි කඩේ නව දායකයාගේ උදවු පිටුව
විකිපීඩියාව භාවිතා කරන   අයුරු පිළිබඳව සාමාන්‍ය   ප්‍රශ්න අසන්න විකිපීඩියාවේ විශේෂිත ප්‍රතිපත්ති   සහ ක්‍රි‍යාකාරකම් පිළිබඳව   ප්‍රශ්න අසන්න නවකයෙකුගේ මනසෙහි නැගෙන ප්‍රශ්න සමුදායකට  පිළිතුරු සැපයෙන සේවා පරාසයක්

විකිපීඩියා ආශ්‍රිත තොරතුරු සඳහා:
උදවු අත්පොත මාධ්‍යවිකි අත්පොත විකිපීඩියාව උපන්‍යාස ගත කිරීම ආරාවුල් විසඳුම අතථ්‍ය පංති කාමරය
විකිපීඩියාවේ සියළුම පාර්ශවයන් පිළිබඳ   තොරතුරු සහ උපදෙස් විකිපීඩියාව පවත්වාගෙන යන්නාවූ මෘදුකාංග   පිළිබඳ තොරතුරු විකිපීඩියාව ආශ්‍රිතයක් ලෙස  උපන්‍යාස  කල හැකි අයුරු පරිශීලකයන් අතර ගැටුම් සමනය  කර ගැනුමට විකිපීඩියාවේ සියල්ල පිළිබඳ  ප්‍රගත නියමුවක්
මෙයද බලන්න විකිපීඩියා ක්‍රියාංශ නාමාවලිය
පහත රූප භාවිතා කරන්නේ GNU FDL යටතේය:
P computing.svg, P physics.svg, P mathematics.svg, P question.svg, P art.png, P literature.svg, P music.png, P archive.svg