වැලිවේරිය

විකිපීඩියා වෙතින්

ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්පහ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ ගමකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වැලිවේරිය&oldid=470096" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි