වර්‍උත්තලවිළාන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වර්‍උත්තලවිළාන් ශ්‍රී ලංකාවේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කය තුල පිහිටි ගම්මානයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වර්‍උත්තලවිළාන්&oldid=389207" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි