වයිකතෝ විශ්වවිද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
වයිකතෝ විශ්වවිද්‍යාලය
ටෙ වාරේ වන්නගා ඔ වයිකතෝ
University of Waikato logo.svg
වයිකතෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ වංශ විහ්නය
ආදර්ශ පාඨයමයෝරි: කො තේ තාන්ගතා
පිහිටුවන ලද්දේ1964
වර්ගයරාජ්‍ය
කුලපතිජිම් බෝල්ජර්, ONZ
උපකුලපතිනීල් ක්විග්ලි
පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය1,483 (FTS, 2014)[1]
ශිෂ්‍යයන්9,904 (EFTS, 2014)[1]
පිහිටීමහැමිල්ටන්, වයිකතෝ,
නවසීලන්තය නවසීලන්තය
අධ්‍යයන මණ්ඩපනාගරික
අනුබද්ධ කිරීමACU, ASAIHL,
AACSB, AMBA, EQUIS
වෙබ් පිටුවwww.waikato.ac.nz
වයිකතෝ විශ්වවිද්‍යාලයීය ලාංඡනය

වයිකතෝ විශ්වවිද්‍යාලය (මයෝරි: ටෙ වාරේ වන්නගා ඔ වයිකතෝ) යනු, නවසීලන්තයෙහි හැමිල්ටන් හී පිහිටි, තයිරන්ගා හී අනුබද්ධ මණ්ඩපයක් සහිත, පරිපූර්ණ විශ්වවිද්‍යාලයකි.

  1. 1.0 1.1 "යුනිවර්සිටි ඔෆ් වයිකතෝ ඇනුවල් රිපෝට් 2014" (PDF). Retrieved 10 ජූනි 2015.