වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ දහතුන්වන විශ්වවිද්‍යාලය වේ. එය 1999 ජනවාරි මාසයේ දී ස්ථාපිත කරන ලදී. කුලියාපිටිය සහ මාකදුර පරිශ්‍රයන්හී පීඨ 4ක් ක්‍රියාත්මකව ඇත.

වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පීඨයන්

  • ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨය
  • ව්‍යාපාර අධ්‍යන හා මූල්‍ය පීඨය
  • කෘෂිකාර්මික හා වැවිලි කළමනාකරණ පීඨය
  • පශු සම්පත් හා පෝෂණ පීඨය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වයඹ_විශ්වවිද්‍යාලය&oldid=432565" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි