වනජීවී සංරක්ෂණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වනජීවී සංරක්ෂණය වඳ වී යාම වැළැක්වීම සඳහා වන සතුන් සහ ඔවුන්ගේ වාසස්ථාන ආරක්ෂා. වනජීවීන්ට ඇති ප්‍රධාන තර්ජන අතර වාසස්ථාන විනාශය/දඩයම් කිරීම/පරිසර දූෂණය සහ දේශගුණික විපර්යාස ඇතුළත් වේ.

වන ජීවීන්ට තර්ජන[සංස්කරණය]

ජනාවාස විනාශය හා ඛණ්ඩනය වීම[සංස්කරණය]

Overexploitation[සංස්කරණය]

හොර දඩයම සහ දඩයම් කිරීම[සංස්කරණය]

Culling[සංස්කරණය]

පරිසර දූෂණය[සංස්කරණය]

දේශගුණික විපර්යාස[සංස්කරණය]

විශේෂ සංරක්ෂණය[සංස්කරණය]

ලෙදර්බැක් මුහුදු කැස්බෑවා[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වනජීවී_සංරක්ෂණය&oldid=445083" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි