වඩිම්බුව

විකිපීඩියා වෙතින්
තායිලන්තයේ චං මායි හී පන්සලක කුරිංචියෙහි අගට සවිකෙරුණු අලංකෘත වඩිම්බු ලෑලි
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වඩිම්බුව&oldid=226047" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි