ලිවීමේ ඉතිහාසය

විකිපීඩියා වෙතින්

ලිවීමේ ඉතිහාසය traces the development of expressing language by letters or other marks and also the study and description of these developments.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලිවීමේ_ඉතිහාසය&oldid=470033" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි