ලිවීමේ ඉතිහාසය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ලිවීමේ ඉතිහාසය traces the development of expressing language by letters or other marks and also the study and description of these developments.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලිවීමේ_ඉතිහාසය&oldid=395457" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි