රුසියානු භාණ්ඩ මිලදී නොගන්න!

විකිපීඩියා වෙතින්
රුසියානු භාණ්ඩ මිලදී නොගන්න!
Не купуй російське!
සංස්ථාපනය14 අගෝස්තු 2013 (2013-08-14),
2 මාර්තු 2014 (2014-03-02)
ප්‍රාරම්භකයාVidsich
වර්ගයප්‍රජා ව්‍යාපාරය
පිහිටුම
වෙබ් අඩවියvidsich.info

"රුසියානු භාණ්ඩ මිලදී නොගන්න!" (යුක්‍රේනියානු: «Не купуй російське!») හෙවත් "රුසියානු භාණ්ඩ වර්ජනය!" (යුක්‍රේනියානු: «Бойкотуй російське!») යනු යුක්‍රේනයේ රුසියානු ගනුදෙනු වර්ජනය කිරීම සඳහා වූ සැහැසිනොවූ විරෝධයකි. විරෝධය පෑම 2013 අගෝස්තු 14 දින අරඹන ලද්දේ යුක්‍රේනයට එරෙහි රුසියානු සමූහාණ්ඩු වෙළඳ නැව් තහනමට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙනි.