රාමෙන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Ramen
Origin
වෙනත් නම් name(s)shina soba, chūka soba
ආරම්භවූ ප්‍රදේශයJapan[1][2][3]
Details
TypeNoodle soup
Serving temperatureHot
Main ingredient(s)Chinese wheat noodles, meat- or fish-based broth, vegetables or meat[1][2]
VariationsMany variants, especially regional, with various ingredients and toppings

රාමෙන් (/ˈrɑːmən/) (ラーメン, rāmen, IPA: [ɾaꜜːmeɴ]) යනු ජපන් ආහාරයකි.


මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. 1.0 1.1 "Ramen". Dictionary.com Unabridged. Random House. සම්ප්‍රවේශය 2013-09-26.
  2. 2.0 2.1 "Definition of "ramen"". The Collins American English Dictionary. Collins. සම්ප්‍රවේශය 2013-09-26.
  3. Cwiertka, Katarzyna Joanna (2006). Modern Japanese cuisine: food, power and national identity. Reaktion Books. p. 144. ISBN 1-86189-298-5. However, Shina soba acquired the status of 'national' dish in Japan under a different name - rāmen. The change of name from Shina soba to rāmen took place during the 1950s and '60s. The word Shina, used historically in reference to China, acquired a pejorative connotation through its association with Japanese imperialist association in Asia and was replaced with the word Chūka, which derived from the Chinese name for the People's Republic. For a while, the term Chūka soba was used, but ultimately the name rāmen caught on, inspired by the chicken-flavoured instant version of the dish that went on sale in 1958 and spread nationwide in no time.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රාමෙන්&oldid=420309" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි