රාජ්‍ය නොවන ක්‍රියාකරුවෝ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ජාත්‍යන්තර සඹඳතා වලදී යෙදෙන පාරිභාෂික යෙදුමක් වන රාජ්‍ය නොවන ක්‍රියාකරුවෝ යන්නෙන් අදහස් වන්නේ රාජ්‍ය අංශයේ ආයතනයක් නොවන නමුදු ජාත්‍යන්තර කටයුතු වලට බලපෑම්කර එහි ගමන්මග වෙනස්කිරීමට තරම් බලයක් සහිත සංවිධානවේ.

වර්ග[සංස්කරණය]