රාජගිරියේ අරියඤාණ හිමි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලාංකික භික්‍ෂුවකි.