කොළඹ ගුවන්තොටුපළ (වක්‍රෝත්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
(රත්මලාන ගුවන් තොටුපොළ වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

Colombo Airport may refer to: