කොළඹ ගුවන්තොටුපළ (වක්‍රෝත්තිහරණය)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Colombo Airport may refer to: