යෝනිමාර්ග ප්‍රදාහය

විකිපීඩියා වෙතින්
යෝනිමාර්ග ප්‍රදාහය (Vaginitis)
වර්ගීකරණය සහ බාහිර මූලාශ්‍ර
ICD-10 කේතයN76.0-N76.1
ICD-9 කේතය616.1
DiseasesDB14017
eMedicinemed/3369 med/2358 emerg/631 emerg/639

බොහෝ කොටම යෝනිය ආසාදනය හෝ irritationබව නිසා වැලඳෙන රෝගයකි යෝනිමාර්ග ප්‍රදාහය. This leading to vulvovaginitis. It is a common problem.

රෝග ලක්‍ෂණ[සංස්කරණය]

A woman with this condition may have itching or burning and may notice a discharge. In general, these are symptoms of vaginitis:

 • යෝනිය සහ අවට කැසීම
 • ප්‍රදාහය (irritation, redness, and swelling caused by the presence of extra immune cells) of the labia majora, labia minora, or perineal area
 • යෝනි මාර්ගයෙන් ස්‍රාව ගැලීම
 • ‍අප්‍රසන්න ගන්ධය
 • ම්‍රතා පහකිරීමේ අපහසුව සහ මුත්‍රා දැවිල්ල
 • යෝනි සංසර්ගයේදී වේදනාව

හේතු[සංස්කරණය]

Vulvovaginitis can affect women of all ages and is very common. Specific forms of vaginitis are:

ආසාදන[සංස්කරණය]

Infectious vaginitis accounts for 90% of all cases in reproductive age women and is represented by the triad:

Other less common infections are caused by gonorrhea, chlamydia, mycoplasma, herpes, campylobacter and some parasites.[1]

Vaginal infection are often (varies between countries between 20 to 40% of vaginal infections) a mix of various ethiologies, which present challenging cases for treatment. Indeed, when only one cause is treated, the other pathogens can gain in resistance and induce relapses and recurrences. The key factor is therefore to get a precise diagnosis and treat with broad spectrum anti-infective (often also inducing adverse effects).


Pre-pubescent girls may also have infectious vaginitis, although the causes are different than those for women:

The PH balance in girls' bodies is not conducive to Candida albicans, so they are unlikely to contract a yeast infection.

හෝමෝනීය[සංස්කරණය]

Hormonal vaginitis includes atrophic vaginitis usually found in postmenopausal or postpartum women. Sometimes it can occur in young girls before puberty. In these situations the estrogen support of the vagina is poor.

අසාත්මිකතා[සංස්කරණය]

Irritant vaginitis can be caused by allergies to condoms, spermicides, soaps, perfumes, douches, lubricants and semen. It can also be caused by hot tubs, abrasion, tissue, tampons or topical medications.

Foreign body[සංස්කරණය]

Foreign Body Vaginitis: Foreign bodies (most commonly retained tampons or condoms) cause extremely malodorous vaginal discharges. Treatment consists of removal, for which ring forceps may be useful. Further treatment is generally not necessary.

Role of STDs[සංස්කරණය]

Sexually Transmitted Diseases (STDs) can be a cause of vaginal discharge. Chlamydia and gonorrhea testing should be done whenever a sexually active individual complains of vaginal discharge even when the cervix appears normal.

මධු මේහය (දියවැඩියාව)[සංස්කරණය]

කාන්තවන්who have diabetes develop infectious vaginitis more often than women who do not.[2] play clash of clan

Diagnosis[සංස්කරණය]

Diagnosis is made with microscopy and culture of the discharge after a careful history and physical examination have been completed. The color, consistency, acidity, and other characteristics of the discharge may be predictive of the causative agent. The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems codes for the several causes of vaginitis are:

 • (B37.) Candida Vaginitis Candidiasis usually causes a watery, white, cottage cheese like vaginal discharges. The discharge is irritating to the vagina and the surrounding skin.
 • (N95.2) Atrophic vaginitis (or "Senile Vaginitis") usually causes scant vaginal discharge with no odour, dry vagina and painful intercourse. These symptoms are usually due to decreased hormones usually occurring during and after menopause.
 • (A59.0) Trichonomas Vaginitis Trichomonas vaginalis can cause a profuse discharge with a fish-like odour, pain upon urination, painful intercourse, and inflammation of the external genitals.
 • (A60.0) Herpes usually occurs as water blisters on the genital region, about one week after infection. There is tenderness, swollen glands, and fever. The water blisters are extremely painful and heal in about three weeks. However, herpes is usually an external infection and does not fall under the category of vaginitis.

Complications[සංස්කරණය]

 • persistent discomfort
 • superficial skin infection (from scratching)
 • complications of the causative condition (such as gonorrhea and candida infection)

References[සංස්කරණය]

 • Egan ME, Lipsky MS (2000). "Diagnosis of vaginitis". Am Fam Physician. 62 (5): 1095–104. PMID 10997533. 2011-06-06 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2009-05-15.
 • Jaquiery A, Stylianopoulos A, Hogg G, Grover S (1999). "Vulvovaginitis: clinical features, aetiology, and microbiology of the genital tract". Arch. Dis. Child. 81 (1): 64–7. doi:10.1136/adc.81.1.64. PMC 1717979. PMID 10373139.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Brook I (2002). "Microbiology and management of polymicrobial female genital tract infections in adolescents". J Pediatr Adolesc Gynecol. 15 (4): 217–26. doi:10.1016/S1083-3188(02)00159-6. PMID 12459228.
 • Joesoef MR, Schmid GP, Hillier SL (1999). "Bacterial vaginosis: review of treatment options and potential clinical indications for therapy". Clin. Infect. Dis. 28 Suppl 1: S57–65. doi:10.1086/514725. PMID 10028110.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Pirotta M; et al. (2004). "Effect of lactobacillus in preventing post-antibiotic vulvovaginal candidiasis: a randomised controlled trial". BMJ. 329 (7465) (Aug 27): 548. doi:10.1136/bmj.38210.494977.DE. {{cite journal}}: Explicit use of et al. in: |author= (help)
 • Ozkinay E; et al. (2005). "The effectiveness of live lactobacilli in combination with low dose estriol to restore the vaginal flora after treatment of vaginal infections". IBJOG. 112: 234–240, quiz 440–1. doi:10.1111/j.1471-0528.2004.00329.x. {{cite journal}}: Explicit use of et al. in: |author= (help)
 1. Tori Hudson (2007). Women's Encyclopedia of Natural Medicine. New York: McGraw-Hill. ISBN 0-07-146473-5.
 2. සංරක්ෂිත පිටපත, http://diabetes.about.com/od/preventingcomplications/a/yeast.htm, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2009-05-15 

See also[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Diseases of the pelvis, genitals and breasts සැකිල්ල:Inflammation

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යෝනිමාර්ග_ප්‍රදාහය&oldid=593070" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි