යුරෝපය සොයා ගැනීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

යුරෝපය සොයා ගැනීම්


යුරෝපය 'වාසි‍ලීනෝ සැන් ද සයුමෝලං, මැග්ල‍ඩේනියන් කලාව තුලදී හමුවීමේ දී කොහේ ද අල්මයිරා ගුහාවේ 'කැන්බ්‍රියා ස්ප්‍රින් හි දී 1079 සසදා බැලීමේ දී ඉතා සුක්ෂම ලෙස වංචාවක් සිදුකලා වර්තමාණයෙේදී නැවත තක්සේරැ කිරිමෙන් හා සොයා ගැනීමේ වැඩිදියුණු කිරිමෙන් නිර්මානය කරන ලද ඔවුන්ගේ බලතල හා දර්ශන කිරිමේ ප්‍රධාන උපකරණ භාවිතා කරන මිනිසුන්ට වඩා ඔවුන්ගේ කලාත්මකභාවය ඉහල පුරාශිලා වල දක්නට ඇත. ගුහාවල ඇත ිබිතුසිතුවම් එම සංස්කෘතියේ සහ එම යුගයේ වැදගත් කම වහා කොට පෙන්වයි.

පිහිටීම ඉතා හොදින් දන්නා ගුහා · ලස්තෝස්, ප්‍රංශය · ලා මාර්ඩි, ලූසැක් - ලේස් මැටේම්ස් ආසන්නයේ ප්‍රංශය · මාර්වුම් ගුහාව, වැලෝන්, පොන්ට් ඩී ආක්, ආසන්නයේ ප්‍රංශයේ · ඇල්ටමීරා, සැන්මිලීනා ඩී ටර් හා කැන්ට්‍රබ්‍රිටා ආසන්නයේ ස්පාඤ්ඤයේ · කොස්කර් ගුහාවේ පිවිසුම මුහුදු මට්ටම ට වඩා අඩු මර්සිලිස් වලට ආසන්නයේ ප්‍රංශයේ · ෆොන් ඩී ගැටු ඩොග්ඩොන් ප්‍රංශ නිම්නයගල්වල ඇදි බිතිසිතුවම් හද බෑවුම් ලෙස ඉදිරිපත් කරනවා. වාදනය නිසා ඒවා නාස්ති වී යනවා.

ප්‍රභාත් ප්‍රචලිත උදාහරණයක් ලෙස 'අන්ටුවන්සලිටි' පින්ලන්තයේ 'සමී' ප්‍රදේශය ආසන්නයේ පිහිටයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යුරෝපය_සොයා_ගැනීම්&oldid=471462" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි