යාපන රාජධානිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්ර ලංකාචෙහි උතුරි ප්රදේශයේ පිහාටා ඇත.තුන් පැත්තකින් මුහුදෙන් චටචී ඇත.මෙම කලාපයේ හුණු ගල් බහුලය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යාපන_රාජධානිය&oldid=470441" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි