යසෝදරා දේවි බාලිකා මහා විද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
යසෝදරා දේවි බාලිකා මහා විද්‍යාලය
යසෝදරා දේවි බාලිකා මහා විද්‍යාලීය ලාංඡනය.PNG
ස්ථානය
ගම්පහ, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, බස්නාහිර පළාත, ශ්‍රී ලංකාව
තොරතුරු
වර්ගය ජාතික පාසල
පාසල් දිස්ත්‍රික්කය ගම්පහ අධ්‍යාපන කලාපය
අධිකාරිය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
ගුරුවරුන් 75
ශ්‍රේණි 1-13
බාලක/බාලිකා බාලිකා
වයස් පරාසය 5-18
භාෂාව සිංහල, ඉංග්‍රීසි
School roll 2,000

යසෝදරා දේවි බාලිකා මහා විද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්පහ නගරය තුල පිහිටා තිබෙන ජනප්‍රිය බාලිකා පාසලකි.[1]

YasodaraDeviBalikaMahaVidyalaya(Gampaha).jpg

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

බාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]