මෝල්ටෝස්

විකිපීඩියා වෙතින්

මෝල්ටෝස් (/ˈmɔːlts/[1] or /ˈmɔːltz/[2]), (හෝ මෝල්ටොබයෝස් / මෝල්ට් සීනී), යනු ග්ලූකෝස් අණු දෙකක් α(1→4) සංඝණීකාරක ප්‍රතික්‍රියක බන්ධනයක් මගින් බැඳී තනනු ලබන ඩයිසැකරයිඩයක් වේ.

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. Dictionary Reference: maltose
  2. Cambridge dictionary: maltose
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මෝල්ටෝස්&oldid=379499" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි