Jump to content

මෙයිජි ප්‍රතිස්ථාපනය

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙම මෙයිජි යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම (明治 維新 මෙයිජි වන ඉෂිනි?), ද මෙයිජි වන ඉෂිනි ලෙස හඳුන්වනු, ප්රතිසංස්කරණය කිරීම, විප්ලවය, ප්රතිසංස්කරණ, හෝ බලපත්රය අළුත් කිරීම, අධිරාජයා මෙයිජි යටතේ 1868 දී ජපානයේ ප්රායෝගික අධිරාජ්ය පාලනය යථා තත්ත්වයට සිද්ධි මාලාවක් විය. අධිරාජ්යයන් වන මෙයිජි යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම පෙර තිබුණත්, යළි ප්රායෝගික හැකියාවන් ස්ථාපිත සහ මීට පෙර Tokugawa shogunate විසින් පවත්වන ලද ජපන් අධිරාජයා යටතේ දේශපාලන පද්ධතිය තහවුරු. ප්රතිසංස්කරණය කළ ආණ්ඩුවේ අරමුණු ප්රඥප්තිය දිවුරුමි නව අධිරාජ්යයා විසින් ප්රකාශ කරන ලදී. මෙම යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම ජපානයේ දේශපාලන හා සමාජ ව්යුහය තුල දැවැන්ත වෙනස්කම් කිරීමට හේතු, සහ (බොහෝ විට දිවංගත Tokugawa shogunate හැඳින්වේ) අග ඉඩෝ හා කාල අයිනුවරුන් ආරම්භයේ දෙකම සමගාමීය. කාලය 1868 සිට 1912 දක්වා පුරා පැතුරුණු හා විසි වන සියවසේ මුල් භාගයෙහි දී නවීකරණය ජාතියක් ලෙස, ජපාන ඉස්මතු සඳහා වගකිව යුතු විය.

සන්ධාන හා allegiances [සංස්කරණය] මෙම මෙයිජි ප්රතිසංස්කරණය පදනම Saigō Takamori හා Kido Takayoshi අතර 1866 Satsuma-Chōshū සන්ධානය, Satsuma වසම් සහ Chōshū වසම් දී ප්රතිසංස්කරනවාදී මූලද්රව්ය නායකයන් විය. මේ නායකයන් දෙදෙනා අධිරාජයා Kōmei (අධිරාජයා මෙයිජි පියා) සහාය හා පාලක Tokugawa Shogunate (bakufu) අභියෝග හා බලයට අධිරාජයා ලබා දීමේ කාර්යය සඳහා Sakamoto Ryōma එකට ගෙන එන ලදී. ජනවාරි 30, 1867 දින අධිරාජයා Kōmei මරණයෙන් පසුව අධිරාජයා මෙයිජි ඒ කාල පරිච්ඡේදය ද වෙළඳපොළ ආර්ථිකය ඇති වීම සඳහා වැඩවසම් සමාජය වීම සිට ජපානයේ වෙනස් දුටු හා කල් බටහිර බලපෑම සමග ජපන් ඉතිරි පෙබරවාරි 3. මත සිංහාසනාරූඩ.

මෙම Shogunate අවසානය [සංස්කරණය] ප්රධාන ලිපිය: Bakumatsu මෙම Tokugawa Shogunate Tokugawa Yoshinobu, 15 වැනි Tokugawa ෂෝගන්ගේ, "අධිරාජයා ගේ බැහැර දී ඔහුගේ බලය වැනි ය" සහ 10 දින ගණනකට පසු ඉල්ලා අස් වූ විට නොවැම්බර් 9, 1867, මත තම නිල අවසන් විය. මෙම ඵලදායී අධිරාජ්ය පාලනය "පුනස්ථාපනය" (Taisei Hōkan) විය - Yoshinobu තවමත් සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති අතර එය ජනවාරි 3 වන තෙක් නොහැකි වූ නමුත්, ඊළඟ වසරේ, යළි සම්පූර්ණයෙන්ම සිදුවූ තරුණ අධිරාජ්යයා ගේ අනු දැනුම සමග [1].

ඉන් ටික කලකට පසුව ජනවාරි 1868 දී, Boshin යුද්ධය (ඔෆ් ද ඩ්රැගන් වසරේ යුද්ධය) Chōshū හා Satsuma හමුදාවන් හිටපු ෂෝගන්ගේ හමුදාව පරාජය කරන ටෝබා-Fushimi සටනින් කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. මෙම නිල නැවත පිහිටුවීම සඳහා වේදිකාව සකසා, සියලු බලය Yoshinobu ඉවත් කිරීමට අධිරාජයා බල (හෝ අවසර). ජනවාරි 3, 1868 දින අධිරාජයා සිය බලය පුනස්ථාපනය විධිමත් ප්රකාශයට පත් කිරීම සිදු:

ජපන් අධිරාජයා අවසර ඔහුගේ ම ඉල්ලීම අනුව ආණ්ඩු බලය නැවත යාමට ෂෝගන්ගේ Tokugawa Yoshinobu සඳහා ලබා දී ඇති බව සියලු විදේශ රටවල් පවුම් හා ඔවුන්ගේ විෂයයන්ට නිවේදනය කරයි. අපි henceforward රටේ සියලු අභ්යන්තර හා බාහිර කටයුතු උත්තරීතර බලය පෙන්විය යුතුයි. එහි ප්රතිඵලයක් අධිරාජයා යන ශීර්ෂය ගිවිසුම් කර ඇති, Taikun බව ආදේශ කර ගත යුතු ය. නිලධාරීන් විදේශ කටයුතු හැසිරීම අපට විසින් පත් කර ඇත. එය මෙම ගිවිසුම බලතල නියෝජිතයන් මේ බව පිළිගන්නා බව හොඳය.

- Mutsuhito, ජනවාරි 3, 1868 [2] සමහර shogunate හමුදා ඔවුන් කැඩී ගිය Ezo ජනරජය පිහිටුවීම සඳහා උත්සාහ එහිදී හොකයිඩෝ, පලා, කෙසේ වෙතත්, අධිරාජයා පක්ෂපාත හමුදා හොකයිඩෝ දී Hakodate සටනින් මැයි 1869 දී මෙම උත්සාහය අවසන් විය. අධිරාජයා බලය සම්පූර්ණයෙන්ම යථා සමග (Enomoto Takeaki හා Hijikata Toshizō නායකත්වය) හිටපු ෂෝගන්ගේ හමුදාව පරාජය වන Tokugawa Shogunate අවසන් අවසන් වන බව පෙනිණ.

මෙම මෙයිජි යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා බොහෝ හේතු තිබුණා. ජපන් ඇමරිකානු කොමදෝරු මතෙව් සී පෙරී වෘත්තීය ජපාන වරාය විවෘත කරන බව ගිවිසුමක් නිකුත් කිරීමට උත්සාහ කිරීමට ජපානය පැමිණි විට. ඔවුන් යුරෝපා ලෝක පිටුපස සිටි බව දැන පෙරී දුර ජපානයේ එම ළකුණු බව යුධෝපකරණ හා තාක්ෂණය විශාල යුද නැව් ජපන් විය. මෙම විප්ලවය ප්රසිද්ධියට පත් විය ලෙස මෙයිජි යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම නායකයින්, අවසන් Sakoku ලෙස හඳුන්වන යුගය ගෙන ඒම, දවසේ යටත් විජිත බලවතුන් විසින් නියෝජනය තර්ජනයට එරෙහි ජපානය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අධිරාජ්ය පාලනය යළි ස්ථාපිත කිරීමට නාමයෙන් ක්රියා කළා. යන වචනය "මෙයිජි" "ප්රබුද්ධ පාලනය" යන්නයි සහ ඉලක්කය සාම්ප්රදායික, "නැගෙනහිර" වටිනාකම් සමග "නූතන අත්තිකාරම්" ඒකාබද්ධ කිරීමට විය. [3]

මෙම ප්රධාන නායකයන් ඉටෝ Hirobumi, Matsukata Masayoshi, Kido Takayoshi, Itagaki Taisuke, යමාගතා Aritomo, මෝරි Arinori, Ōkubo Toshimichi, සහ යමාගුචි Naoyoshi වූහ. මෝරි Arinori නායකත්වය යටතේ, ප්රමුඛ ජපන් විද්වතුන් පිරිසක් නවීන ධර්ම සහ අදහස් හරහා "ශිෂ්ටාචාරය හා බුද්ධත්වයට ප්රවර්ධනය" දිගටම 1873 දී මෙයිජි සය සංගමය පිහිටුවීම සඳහා ගියේ ය. කෙසේ වෙතත්, යළි තුළ, දේශපාලන බලය හුදෙක් බොහෝ දුරට Satsuma පළාත (Ōkubo Toshimichi හා Saigō Takamori), සහ Chōshū පළාත (ඉටෝ Hirobumi, යමාගතා Aritomo, සහ Kido Takayoshi) සිට, මේ නායකයන් සමන්විත කතිපයාධිකාරයේ කිරීමට Tokugawa Shogunate පැමිණියා. මෙම ජපන් අධිරාජයා පමණක් ජාතියේ ආධ්යාත්මික අධිකාරිත්වය ලෙස සේවය හා ඔහුගේ ඇමතියන් ඔහුගේ නමින් ජාතිය පාලනය සේවක් අධිරාජ්ය පාලනය, වඩාත් සම්ප්රදායික භාවිතාවෙන් ඔවුන්ගේ විශ්වාසය පිළිබිඹු.

බලපෑම් [සංස්කරණය] මූලික ලිපියන්: මෙයිජි කාලය, හැන් පද්ධතිය මෙයිජි ජපානය, මෙයිජි ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව සහ අහෝසි කිරීම රජයේ

මුල් මෙයිජි ජපානය, දි 1870 දී පැරණි සටන් වදින නිව් යෙදිණ. මෙම මෙයිජි යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම (富国強兵 fukoku kyōhei?) "හමුදා ශක්තිමත්, රටේ සාරවත් 'යන සටන් පාඨය යටතේ වසර 1905 වන විට මිලිටරි බලය ලෙස එහි නැගීම, හේතු වූ ජපානයේ කාර්මිකරණය වේගවත් විය.

අධිරාජයා පාලනය යටතේ රජයක් පිහිටුවන බව මෙයිජි කතිපයාධිකාරයේ මුලින්ම ඉඩෝ කාලය රජය ඉතිරිව එම shogunate, daimyo, සහ සමුරායි පන්තියට එරෙහිව තම බලය තහවුරු කිරීමට පියවර හඳුන්වා දෙන ලදී.

1868 දී, සියලු Tokugawa ඉඩම් මෙසේ නව මෙයිජි රජය සතු පරමාධිකාරී යටතේ ඔවුන් ඇතිකරන, "අධිරාජ්ය පාලනය" යටතේ අල්ලා තබා ගියේය. Fuhanken Sanchisei සමග, ප්රදේශ වර්ග තුනක් කට බෙදා තිබිණි: (? 府 ෆු) නාගරික ප්රාන්ත, ග්රාමීය ප්රාන්ත (? 県 කෙන්) සහ දැනට පවතින වසම්. 1869 දී, shogunate එරෙහිව වඩාත් දැඩි තල්ලු වූ Tosa, Hizen, Satsuma හා Chōshū වසම්, එම daimyo, "අධිරාජයා සිය වසම් නැවත" කිරීම අරඹා ඇත. වෙනත් daimyo පසුව, විවාදාත්මකව පළමු වරට මෙසේ නිර්මාණය, එසේ කිරීමට සමස්ත "විෂය" හරහා සෘජු බලය ක්රියාත්මක වන ජපානයේ මධ්යම රජය එකඟකරවා

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මෙයිජි_ප්‍රතිස්ථාපනය&oldid=470641" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි