මෙක්සිකෝ නගරය

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙක්සිකෝ නගරය යනු, ෆෙඩරල් බල ප්‍රදේශය (ඩිස්ට්‍රිටෝ ෆෙඩරාල්), මෙක්සිකෝවෙහි අගනුවර සහ මෙක්සිකානු සංගමයෙහි ෆෙඩරල් බලතල සතු පර්යංකය වෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මෙක්සිකෝ_නගරය&oldid=265987" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි