මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
2006 දී මූල්‍ය අපනයන
2006 දී මූල්‍ය ආනයන

මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය යනු ව්‍යවසායකයන් සහ ව්‍යාපාර විසින්, ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදිත සැදීමට හෝ ඔවුන්ගේ කාර්යය පදනම්ව ඇති ආර්ථික අංශය පරිදී, එනම් සිල්ලර, ආයතනික, ආයෝජන බඅංකු ක්‍රම ආදි වශයෙන්, එම අංශයට ඔවුන්ගේ සේවා සැපයීමට හෝ, අවශ්‍ය වන්නාවූ දේ මිලදී ගැනීමට භාවිතා කරන මුදල් වෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මූල්‍ය_ප්‍රාග්ධනය&oldid=263333" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි