මුල් ළමාවියේ වින්දන හැසිරීම්

විකිපීඩියා වෙතින්

මුල් ළමාවියේ වින්දන හැසිරීම් (en:Gratification disorder) යනු මුල් ළමාවියේ සිදුකරන ශාරීරික වින්දනය ලබාගැනීමේ චර්යාවන්වේ. සමහර වින්දන හැසිරීම් often been mistaken for අපස්මාරය, බඩේ කැක්කුම, හෝ paroxysmal dystonia or dyskinesia.[1] මේ පිලිබඳ පර්යේශන තවමත් සිදුකර ඇත්තේ මද වශයෙනි. However, most pediatricians agree that masturbation is a normal and common behaviour in young children and should be recognized as such.[2] Failure to recognize this behavior can lead to unnecessary and invasive testing.

නිදසුන්[සංස්කරණය]

  • ඇඟිලි ඉරීම
  • කකුල් එකිනෙක ඇතිල්ලීම
  • කැසීම

Miscellaneous[සංස්කරණය]

References[සංස්කරණය]

  1. Nechay A, Ross LM, Stephenson JB, O'Regan M (2004). "Gratification disorder ("infantile masturbation"): a review". Arch. Dis. Child. 89 (3): 225–6. doi:10.1136/adc.2003.032102. PMC 1719833. PMID 14977696. {{cite journal}}: Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  2. Mink JW, Neil JJ (1995). "Masturbation mimicking paroxysmal dystonia or dyskinesia in a young girl". Mov. Disord. Thus, the use of the word "disorder" is somewhat inappropriate, as an inability to experience sexual gratification would constitute sexual aversion disorder. 10 (4): 518–20. doi:10.1002/mds.870100421. PMID 7565838. {{cite journal}}: Unknown parameter |month= ignored (help)


සාමන්‍ය තත්වයකි


මාපියන් සඳහා උපදෙස්[සංස්කරණය]

දරුවා සමග ඒ පිලිබඳ කථා නොකරන්න. මෙය සිදුකරන අවස්ථාවල හැකිතාක් දරුවා වෙනත් කාර්යක යොදවාගන්න.විෂේශයෙන් දරුවා