මුලන්ජේ දිස්ත්‍රික්කය, මලාවි

විකිපීඩියා වෙතින්
Location of Mulanje District in Malawi
මලාවි හි මුලන්ජේ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටීම

මුලන්ජේ යනු මලාවි හි දකුණු කලාපයේ පිහිටි දිස්ත්‍රික්කයකි . අගනුවර මුලන්ජේ ය. දිස්ත්‍රික්කය වර්ග කිලෝමීටර 2,056 ක ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි සහ ජනගහනය 428,322 කි. එය තේ වගා කර්මාන්තය සහ දකුණු අප්‍රිකාවේ උසම කඳු මුදුන් වලින් එකක් වන මුලන්ජේ කන්ද සඳහා ද ප්‍රසිද්ධය.

ජනවිකාසය[සංස්කරණය]

2018 මලාවි සංගණනය කරන විට, ජනවාර්ගික කණ්ඩායම අනුව මුලන්ජේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනගහනය බෙදා හැරීම පහත පරිදි විය: [1]

 • 82.8% ලොම්වේ
 • 11.0% මංගංජා
 • 3.8% යාඕ
 • 0.7% චේවා
 • 0.6% න්ගෝනි
 • 0.4% සේන
 • 0.3% න්යාන්ජා
 • 0.2% තුඹුක
 • 0.1% ටොන්ගා
 • 0.0% න්කොන්ඩේ
 • 0.0% ලැම්බියා
 • 0.0% සුක්වා
 • 0.3% වෙනත් අය

රජයේ සහ පරිපාලන අංශ[සංස්කරණය]

මුලන්ජේ හි ජාතික සභා මැතිවරණ කොට්ඨාස නවයක් ඇත:

 • මුලන්ජේ - බේල්
 • මුලන්ජේ - මධ්‍යම
 • මුලන්ජේ - ලිඹුලි
 • මුලන්ජේ - උතුර
 • මුලන්ජේ - පසනි
 • මුලන්ජේ - දකුණ
 • මුලන්ජේ - අග්නිදිග
 • මුලන්ජේ - නිරිතදිග
 • මුලන්ජේ - බටහිර

2009 මැතිවරණයේ සිට මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශ සියල්ලම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රගතිශීලී පක්ෂයේ සාමාජිකයින් විසින් හිමිකරගෙන ඇත. [2]

යොමු කිරීම්[සංස්කරණය]