මිනුම් ක්‍රම

විකිපීඩියා වෙතින්


මෙට්‍රික් ක්‍රමය[සංස්කරණය]

A baby bottle that measures in three measurement systems—imperial (U.K.), U.S. customary, and metric.

පෞරාණික සහ සම්ප්‍රදායික මිනුම් ක්‍රම[සංස්කරණය]

ආසියානු මිනුම් ක්‍රම[සංස්කරණය]

මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මිනුම්_ක්‍රම&oldid=384022" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි