සිංහල මිණුම් ඒකක

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කාලය[සංස්කරණය]

 • තප්පර 60 = විනාඩි 01

(විනාඩි යනු minute/මිනිත්තු නොවේ, මිනිත්තුව යනු "minute" විදේශීය වචනයෙන් ආ එකකි. විනාඩිය දේශීය වචනය වන අතර, එය වර්තමානයේ ව්‍යවහාර වන මිනිත්තුව හා පටලවා ගැනීම සුදුසු නොවේ.)

 • විනාඩි 60. = පැය (hour/හෝරා) 01
 • සිංහල පැය 60 = දින 01

(සිංහල ක්‍රමයට දිනයක් කොටස් 60කට බෙදන අතර [දිනකට පැය 60 ක් එන ලෙස] එම දිනය සූර‌්‍ය උදාවත් සමග ඇරඹේ.එම නිසා වර්තමාන, ව්‍යවහාර ඔරලෝසු පැයකට, සිංහල පැය 2 යි, 1/2 කි.)

 • දවස් 30 = මාස 1
 • මාස 12 = අවුරුද්ද 1

පරිමාව[සංස්කරණය]

 • හුන්ඩු/පත 2 = මනා 1
 • මනා 2 = නැලිය/සේරුව
 • නැලි 4 = ලාහ/කුරුණිය
 • ලාස්/කුරුණි 4 = තිඹ 1
 • ලාස්/කුරුණි 5 = බෙරය
 • බෙර 2 = පෑල/මළු 1
 • පෑල/මළු 4 = අමුණ

නැලි 32 = බුසල් 1

බර[සංස්කරණය]

රාත්තල් 26 1/4 = තුලම් 1

බෙහෙත් බර[සංස්කරණය]

 • තල අැට 3 = අමු අැට 1
 • අමු අැට 3 = වී අැට 1
 • වී අැට 3 = මදටිය 1
 • මදටිය 20 = කලං 1
 • කලං 12 = පලම් 1
 • පලම් 8 = රාත්තල් 1
 • පලම් 100 = තුලම් 1
 • මදටිය 16 = (ෙලාකු )සත 1

කොප්පරා හා ලුණු බර[සංස්කරණය]

 • රාත්තල් 56 = තුක්කු 1
 • * රාත්තල් 28 = කාර්තු 1
 • * කාර්තු 2 = තුක්කු 1
 • * තුක්කු 2 = හොන්ඩරය (රාත්තල් 112)
 • * හොන්ඩර 5 = පාරම 1
 • * පාරම් 4 = ටොන් 1

රත්තරං බර[සංස්කරණය]

 • මංචාඩි 12 = පගෝදි 1
 • මංචාඩි 42 = රුපියල් බර 1
 • මංචාඩි 28 = රන් පවුම් බර 1

වර්ග ඵලය[සංස්කරණය]

මඩ ඉඩම්[සංස්කරණය]

{{main|මඩ ඉඩම් මැණීමේ සිංහල ඒකක}

කුරහන් කුරුණි 1

ගොඩ ඉඩම්[සංස්කරණය]

දිග[සංස්කරණය]

 • අගල් 9 = වියත් 1
 • වියත් 2 = රියන් 1
 • රියන් 4 = බඹ 1
 • රියන් 7 = යෂ්ට් 1
 • යෂ්ටි 20 = ඉසුබු 1
 • ඉසුබු 20 = සැතපුම් 1
 • සැතපුම් 4 = ගව් 1
 • ගව් 4 = ෙයාදුන් 1

See also[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ[සංස්කරණය]

 • පනාගොඩ, DFE (1947). ජ්‍යෙෂ්‍ඨ පාඨශාලා අඞක ගණිතය II. ලංකාවේ සීමාසහිත එක්සත් ප්‍රවෘත්‍ති පත්‍ර සමාගම
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සිංහල_මිණුම්_ඒකක&oldid=422561" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි