මාළු

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මාළු
Fossil range: Ordovician–Neogene
A giant grouper at the Georgia Aquarium, seen swimming among schools of other fish
A giant grouper at the Georgia Aquarium, seen swimming among schools of other fish
The ornate lionfish as seen from a head-on view
The ornate lionfish as seen from a head-on view
Scientific classification
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
(unranked) Craniata
Included groups
Jawless fishes
Armoured fishes
Cartilaginous fishes
Ray-finned fishes
Lobe-finned fishes
Excluded groups

Tetrapods

මාළු යනු ජලජ ජීවීන් කොට්ඨාශයකි. බොහෝ මාළු චලතාපීන් වේ. ටැංකිය තියාගන්න ටැංකිය නුසුදුසු ලෙස මාළුන්ගෙන් පුරවන්න එපා. ඕනාට වඩා මළුන්ට කන්න දෙන්න එපා. නිතර පරණ වතුර අඩු කරලා අලුත් වතුර පුරවන්න. හැකිනම් ජලජ ශාක කිහිපයක් සිටුවන්න.කරදිය සහ මිරිදිය ලෙස මසුන් වර්ග 2කි.කරදිය මසුන් කාටිලේජ( මෝරා) සහ අස්ථික(කාපයා) ලෙස වර්ග 2 කි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මාළු&oldid=492882" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි