මානව ලිංගික ප්‍රතිචාර චක්‍රය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මානව ලිංගික ප්‍රතිචාර චක්‍රය යනු ලිංගික උත්තේජනයේදී ඇතිවන කායික විද්‍යාමය ප්‍රතිචාරයන් විස්තර කෙරෙන සිව්-අදියර ආකෘතියකි.[1] ඒවා හටගැනීම සිදුවන පිළිවෙල අනුව, මේවා උත්ක්ෂෝභ අදියර, උස්සම අදියර, සුරතාන්තික අදියර, සහ ඵලාගම අදියර ලෙසින් හැඳින්වෙති.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]