මාධ්‍යවිකි:Gadget-GoogleTrans

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

GoogleTrans, opens a translation popup for the selected text or the word under the cursor when pushing the shift button

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මාධ්‍යවිකි:Gadget-GoogleTrans&oldid=134945" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි