ම්වන්සා දිස්ත්‍රික්කය, මලාවි

විකිපීඩියා වෙතින්
Location of Mwanza District in Malawi
මලාවි හි Mwanza දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටීම

ම්වන්සා යනු මලාවි හි දකුණු කලාපයේ පිහිටි දිස්ත්‍රික්කයකි . අගනුවර ම්වන්සා වේ. දිස්ත්‍රික්කය 2,259 ක ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි km² සහ ජනගහනය 138,015 කි.

ජනවිකාසයය[සංස්කරණය]

2018 මලාවි සංගණනය වන විට, ම්වන්සා දිස්ත්‍රික්කයේ ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් අනුව ජනගහනය බෙදා හැරීම පහත පරිදි විය: [1]

 • 59.3% චේවා
 • 30.4% Ngoni
 • 4.2% ලොම්වේ
 • 2.3% Mang'anja
 • 1.4% යාඕ
 • 1.1% සේන
 • 0.5% තුඹුක
 • 0.1% ටොන්ගා
 • 0.1% Nyanja
 • 0.1% Nkhonde
 • 0.0% Lambya
 • 0.0% සුක්වා
 • 0.5% වෙනත් අය

රජයේ සහ පරිපාලන අංශ[සංස්කරණය]

Mwanza හි ජාතික සභා මැතිවරණ කොට්ඨාස දෙකක් ඇත:

 • Mwanza - මධ්යම
 • Mwanza - බටහිර

2009 මැතිවරණයේ සිට මැතිවරණ කොට්ඨාශ දෙකම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රගතිශීලී පක්ෂයේ සාමාජිකයින් විසින් හිමිකරගෙන ඇත. [2]

යොමු කිරීම්[සංස්කරණය]