මහා මැතිවරණ

විකිපීඩියා වෙතින්

යම් ආණ්ඩුවක ප්‍රධානතම හෝ එකම ව්‍යවස්ථාදායකය සඳහා සියළුම හෝ බහුතර සාමාජිකයින් පිරිසක් තෝරාපත්කරගැනීම සදහා පැවැත්වෙන ඡන්ද විමසීම් මහා මැතිවරණ නම්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මහා_මැතිවරණ&oldid=312127" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි