මහා මැතිවරණ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

යම් ආණ්ඩුවක ප්‍රධානතම හෝ එකම ව්‍යවස්ථාදායකය සඳහා සියළුම හෝ බහුතර සාමාජිකයින් පිරිසක් තෝරාපත්කරගැනීම සදහා පැවැත්වෙන ඡන්ද විමසීම් මහා මැතිවරණ නම්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මහා_මැතිවරණ&oldid=312127" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි