මල්පොච්චි

විකිපීඩියා වෙතින්
මැටි මල් පෝච්චියක්

මල් පෝච්චියක් හෝ මල් බඳුනක්, ලෙස හඳුන්වන මේවා මල් හා අනෙකුත් ශාක වගා කිරීමට සහ ප්‍රදර්ශණය කිරීමට භාවිතා කරනු ලබයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මල්පොච්චි&oldid=469677" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි