මල්පොච්චි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මැටි මල් පෝච්චියක්

මල් පෝච්චියක් හෝ මල් බඳුනක්, ලෙස හඳුන්වන මේවා මල් හා අනෙකුත් ශාක වගා කිරීමට සහ ප්‍රදර්ශණය කිරීමට භාවිතා කරනු ලබයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මල්පොච්චි&oldid=469677" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි