මයිලිට්ටි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මයිලිට්ටි ශ්‍රී ලංකාවේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කය තුල පිහිටි ගම්මානයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මයිලිට්ටි&oldid=389197" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි