මයික් පෙන්ස්

විකිපීඩියා වෙතින්

මයික් පෙන්ස් එක්සත් ජනපදයේ හිටපු 48 වන උප ජනාධිපතිවරයා වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මයික්_පෙන්ස්&oldid=473991" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි