මයික්‍රොසොෆ්ට් දෘශ්‍ය මැදිරිය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මයික්‍රොසොෆ්ට් දෘශ්‍ය මැදිරිය
The Microsoft Visual Studio logo
Microsoft Visual Studio 2010 RTM
දෘශ්‍ය මැදිරිය 2010 SP1 WPF වැඩසටහනක් සංස්කරණය කරමින්
විකාශකය(න්) මයික්‍රොසොෆ්ට්
මෙහෙයුම් පද්ධතිය මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස්
ලැබිය හැකියි ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංශ, ජර්මන්, ඉතාලි, ජපන්, කොරියානු, ස්පාඤ්ඤ
වර්ගය සංකලිත ප්‍රවර්ධන වටපිටාව
බලපත්‍රය හිමිකාර වාණිජ මෘදුකාංග (Express සංස්කරණය නිදහස්ය)
වෙබ් අඩවිය microsoft.com/visualstudio

මයික්‍රොසොෆ්ට් දෘශ්‍ය මැදිරිය යනු මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම වෙතින් නිකුත් කල සංකලිත ප්‍රවර්ධන වටපිටාව (integrated development environment (IDE) කි.

නිර්මාණ ශිල්පය[සංස්කරණය]

ලක්ෂණ[සංස්කරණය]

කේත සංස්කරණය[සංස්කරණය]

නිදොස්කරුවන්[සංස්කරණය]

නිර්මාණකරුවන්[සංස්කරණය]

hutta gadai

අනෙකුත් මෙවලම්[සංස්කරණය]

විතන්‍යතාව[සංස්කරණය]