මපුටෝ පළාත (මොසැම්බික්)

විකිපීඩියා වෙතින්

මපුටෝ පළාත මොසැම්බික් පළාතකි; පළාත මපුටෝ නගරය (වෙනම පළාතකින් සමන්විත) බැහැර කරයි. පළාතේ වර්ග ප්‍රමාණය වර්ග කිලෝ මීටර 22,693 කි සහ ජනගහනය 1,968,906 (2017 සංගණනය).[1] එහි අගනුවර මාතෝල නගරයයි.

දිස්ත්‍රික්ක[සංස්කරණය]

මපුටෝ පළාත දිස්ත්‍රික්ක 7 කට බෙදා ඇත:

  • බෝන් දිස්ත්‍රික්කය
  • මගුඩේ දිස්ත්‍රික්කය
  • මැන්හිකා දිස්ත්‍රික්කය
  • මරකුයින් දිස්ත්‍රික්කය
  • මාතෝල දිස්ත්‍රික්කය
  • මොම්බා දිස්ත්‍රික්කය
  • නමාච දිස්ත්‍රික්කය
  • මැටුටුයින් දිස්ත්‍රික්කය

යොමු කිරීම්[සංස්කරණය]

  1. "Mozambique". Geohive. 24 September 2014 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 22 September 2014.