මධ්‍ය ප්‍රදේශ් ව්‍යවසායික පරික්‍ෂා මණ්ඩල්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මධ්‍ය ප්‍රදේශ් ව්‍යවසායික පරික්‍ෂා මණ්ඩල්
200px
Logo of Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal
සංක්ෂිප්තයව්‍යාපම්
සංස්ථාපනයක්‍රි.ව.1982
වර්ගයGovernment Professional Examination Board of Madhya Pradesh
මූලස්ථානයBhopal, MP, India
පිහිටුම
Official language
හින්දි, English
වෙබ් අඩවියofficial website

ව්‍යාපම් ලෙස කෙටියෙන් හැඳින්වෙන මධ්‍ය ප්‍රදේශ් ව්‍යවසායික පරික්‍ෂා මණ්ඩල් යනු ඉන්දියාවේ මධ්‍ය ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුවට අයත් වෘත්තීමය විභාග මණ්ඩලයයි.