මගේ සුව පිරමිඩය

විකිපීඩියා වෙතින්


ගොනුව:MyPyramid.png
The current food guide pyramid, called "මගේ සුව පිරමිඩය"

මගේ සුව පිරමිඩය }

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මගේ_සුව_පිරමිඩය&oldid=284593" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි