භෞතික ගුණ

විකිපීඩියා වෙතින්

භෞතික ගුණයක් යනු, එහි අගය භෞතික පද්ධතියක තත්ත්වයක් විස්තර කරන්නාවූ මැනිය හැකි ඕනෑම ගුණාංගයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=භෞතික_ගුණ&oldid=356031" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි