බෙල්ජියමේ මැතිල්ඩා බිසව

විකිපීඩියා වෙතින්

මැතිල්ඩා බිසව යනු බෙල්ජියමේ පිලිප් රජතුමාගේ බිසව වේ.

මැතිල්ඩා බිසව
මැතිල්ඩා රැජින
බෙල්ජියමේ බිසව
නිල කාලය21 ජූලි 2013 – වර්තමානය
උපතජොන්ක්ව්රවු මැතිල්ඩා ද'උඩෙකෙම් ද ආකෝස්
20 ජනවාරි 1973 (1973-01-20) (වයස 51)
එඩිත් කැවෙල් රෝහල, උකල්, බ්‍රසල්ස්, බෙල්ජියම් රාජධානිය
වල්ලභයාබෙල්ජියමේ පිලිප් රජතුමා (වි. 1999)
දරුවන්බෙල්ජියමේ එලිසබෙත් කුමරිය, බ්‍රාබන්ට්හි ආදිපාදවරිය
බෙල්ජියමේ ගේබ්‍රියල් කුමරු
බෙල්ජියමේ එමැනුවෙල් කුමරු
බෙල්ජියමේ එලනෝර් කුමරිය
සම්පූර්ණ නාමය
මැතිල්ඩා මරී ක්‍රිස්ටීන් ගිස්ලෙයින් ද'උඩෙකෙම් ද ආකෝස් කවුන්ටස්වරිය
වංශයද උඩෙකෙම් ද ආකෝස්
පියාපැට්‍රික් ද උඩෙකෙම් ද ආකෝස් කවුන්ට්වරයා
මවඇනා මරියා කොමරොවුස්කා කවුන්ටස්වරිය
ආගමරෝමානු කතෝලික