බුරුමය (උපකරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
බුරුමය

බුරුමය වඩු කාර්මිකයින් විසින් ලී සිදුරු කිරීම සඳහා යොදා ගනු ලබන උපකරණයයි. තාක්ෂණික දියුණුව සමග විදුලි බලයෙන් ක්‍රියාකරන බුරුම වර්තමානයේ භාවිතා කරනු ලැබේ."https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බුරුමය_(උපකරණය)&oldid=476010" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි