බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සංගමය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සංගමය
බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සංගමය-ලාංඡනය.png
සංස්ථාපනයක්‍රි.ව. 1832
මූලස්ථානයTavistock Square, ලන්ඩන්, WC1H 9JP
Membership
151,000 (ක්‍රි.ව. 2012 දී)
වෙබ් අඩවියbma.org.uk


ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]