බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ, ශ්‍රී ලංකාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search