බංග්ලාදේශ ජාතික 19-පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

බංග්ලාදේශ ජාතික 19-පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම විසින් 1997 වසරෙහි සිට 19-පහළ නිල එදිජා තරග ක්‍රීඩා කරන අතර අවසන් ලෝක කුසලාන පහ සඳහාද තරග වැදුනහ.