ඵුස්ස බුදුන් වහන්සේ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය අනුව ඵුස්ස බුදුන් වහන්සේ අතීත සත් බුදුන් වහන්සේලා අතුරින් පළවැන්නා ය.

උන් වහන්සේගෙන් පසු බුදුන් වහන්සආ සත්දෙනකු පිළිබඳ විස්තර වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඵුස්ස_බුදුන්_වහන්සේ&oldid=417923" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි