පෝසිලේන්

විකිපීඩියා වෙතින්
පිගන් භාණ්ඩ, such as those similar to these Yongle-era porcelain flasks, were often presented as trade goods during the 15th-century Chinese maritime expeditions. (British Museum)

කිරිමැටි වලින් තැනූ භාණ්ඩයක් 1,200 °C (2,192 °F) සහ 1,400 °C (2,552 °F) අතර උෂ්ණත්වයක පෝරණු තුල පුළුස්සාගත්විට පොසිලේන් භාණ්ඩ බවට පත්වේ.'

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පෝසිලේන්&oldid=287108" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි