පොලාරිස්

විකිපීඩියා වෙතින්
සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi line
ඇල්ෆා උර්සා මයිනර්

Polaris as seen by the Hubble Space Telescope.
Observation data
Epoch J2000      Equinox J2000
ConstellationUrsa Minor
Characteristics
Astrometry
Radial velocity (Rv)-17 km/s
Proper motion: 
RA α cos δ)44.48±0.11 mas/yr
Dec. δ)-11.85±0.13 mas/yr
Parallax (π)7.54 ± 0.11 mas
Distance325 - 425 ly
(99 - 129.5 pc)
Details
Age 7×107[7] years
Orbits[4]
Secondary/primaryAb/AaB/A
Period (P)29.59 years~100,000 years
Semimajor axis (a)0.133"32" (0.02 pc)
Eccentricity (e)0.608
Inclination (i)128°
Longitude of node (Ω)19°
Argument of periastron (ω)
(secondary)
303°
Semi-amplitude (K1)
(primary)
3.72km/s
Position (relative to Aa)
Database references
Other designations
Polaris, North Star, 1 Ursae Minoris, HR 424, BD +88°8, HD 8890, SAO 308, FK5 907, GC 2243, ADS 1477, CCDM 02319+8915, HIP 11767, Cynosura, Alruccabah, Phoenice, Navigatoria, Star of Arcady, Yilduz, Mismar

පෝලාරිස් තාරකාව ( සමාන්‍යයෙන් ධ්‍රැව තාරකාව ලෙස හැඳින්වේ) කුඩා වලහා රාශියේ දීප්තිමත්ම තාරකාවයි

 1. doi:10.1111/j.1365-2966.2005.09353.x
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 doi:10.1111/j.1745-3933.2008.00426.x
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 3. doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13439.x
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 4. 4.0 4.1 උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; hst නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 5. doi:10.1051/0004-6361:20010525
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 6. 6.0 6.1 doi:10.1088/0004-6256/135/6/2240
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 7. Wielen; Jahreiss; Dettbarn; Lenhardt; Schwan (2000). "Polaris: Astrometric orbit, position, and proper motion". arΧiv:astro-ph/0002406 [astro-ph]. 
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පොලාරිස්&oldid=281388" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි